Суралцагч та энэ хэсэгт сургалтын төлөвлөгөөн дээр үндэслэн хувийн суралцах төлөвлөгөөг зохионо. Хувийн суралцах төлөвлөгөө гэдэг нь тухайн сургалтын төлөвлөгөөн дэх хичээлийг аль улиралд сонгон судлахаа төлөвлөхийг хэлж байгаа ба уг төлөвлөгөөнийхөө дагуу хичээл сонголтоо хийн суралцана.


Хувийн суралцах төлөвлөгөөний давуу тал:

  • Хувийн суралцах төлөвлөгөөн дээр үндэслэн судлахаар төлөвлөж буй хичээлийн бодит ачааллыг урьдчилан тооцоолж, хүртээмжтэй хуваарь хийх боломж бүрдэнэ
  • Суралцагч төлөвлөлтийнхөө дагуу суралцаж байгаа эсэхээ хянах, хэрхэн судалснаас хамааруулан төлөвлөлтөө шинэчлэх, өөрчлөх боломжтой


Хувийн суралцах төлөвлөгөө зохиох алхам:

  • Улирал нэмэх
  • Хичээл нэмэх


Хувийн суралцах төлөвлөгөөний бүтэц:


     


Төлөвлөгдсөн хичээл дээр дарж гарч ирэх цэснээс дараах мэдээллийг авах боломжтой.


1. Мэдээлэл


 

2. Багтаамж. Тухайн улиралд хичнээн суралцагч тус хичээлийг судлахаар төлөвлөж буй тоо болон уг хичээлд хийсэн хуваарийн тоо, уг хийгдсэн хуваариас сонгогдсон хуваарийн тоо харагдана.3. Уялдаа харах


 


4. Залгамж хичээл харах5. Хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалтын нэгжээс оруулсан анхааруулга харах.


Тэмдэглэгээнүүд:


   

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer